Rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí


Detaily události


Absolvent rekvalifikačního kurzu Zdravotník zotavovacích akcí bude umět poskytnout rozšířenou předlékařskou první pomoc v případech ohrožení života nebo zdraví ve firmě, instituci, organizaci nebo společnosti, kde pracovně působí. Zdravotník zotavovacích zařízení se orientuje v akutních stavech, umí zvolit nejvhodnější postupy k ošetření zraněného. Umí organizovat zásah při poskytování první pomoci a zajistit přivolání odborné pomoci. Zdravotník je také schopný posoudit a zajistit bezpečnost pro zraněné, nejbližší okolí zraněného i sama sebe. Poskytnutí dílčích základních úkonů první pomoci z hlediska teorie i praktického provedení spadá také do kompetence zdravotníka zotavovacích zařízení. Další oblastí, kterou je nutno znát, jsou základy stavby a funkce lidského těla, hygieny a epidemiologie, základy péče o nemocné.

Navíc, má zdravotník zotavovacích akcí také znalosti, dovednosti a kompetence vedení zdravotní dokumentace, povinností a práv zdravotníka zotavovacích akcí.

Obsah kurzu

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Základy stavby a funkce lidského těla
 • První pomoc – teoretická část
 • První pomoc – praktická část
 • Hygiena a epidemiologie
 • Péče o nemocné
 • Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
 • Základy zdravotnické dokumentace

Vstupní předpoklady

 • ukončené střední vzdělání
 • dosažení 18 let věku
 • plavecká zdatnost

Forma výuky

 • obvykle v dopoledních hodinách dle rozvrhu hodin vyuky

Užitečné odkazy

ÚP – Proč rekvalifikace?

ÚP – Formulář k rekvalifikaci zdarma

Kód školení: R13
Typ kurzu: Rekvalifikační kurz, Zdravotnictví
Rozsah: 41 h (22 h teorie + 19 h praxe)
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci
Kontakt: info@rekval.cz