Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Rekvalifikační kurz Základy podnikání je určen pro každého, kdo plánuje založení živnosti nebo již podniká, a třeba ne úplně úspěšně.


Detaily události


Účastník rekvalifikačního kurzu Základy podnikání se naučí práva a povinnosti vůči státu, jednotlivým institucím (Finanční úřad, Živnostenský úřad, Správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovna, apod.) i ostatním podnikatelským subjektům a zákazníkům. Absolvent je schopen vyplnit a podat dané typy žádostí na příslušné instituce, umí vyplnit a zpracovat účetní doklady (příjmové, výdajové a daňové doklady, bankovní výpisy, příkazy k úhradě apod.), vést účetní knihy, zpracovat účetní a daňové přehledy a daňové přiznání k dani z příjmu, silniční dani a dani z přidané hodnoty.

Budoucí podnikatel zná základy marketingu a marketingového plánu, který si umí vytvořit. Zpracování analýzy SWOT (analýza vnitřního a vnějšího prostředí podniku) není také žádným problémem. Absolvent rekvalifikačního kurzu Základy podnikání umí v neposlední řadě vyhodnotit nabídku a poptávku a provést kalkulaci svého produktu. Sám si také vytvoří podnikatelský záměr.

Obsah kurzu

 • Daně a zákony
 • Daňová evidence a personalistika
 • Počítač v práci podnikatele
 • Marketing a psychologie prodeje
 • Podnikatelský záměr – jeho struktura
 • Pracovně právní minimum

Vstupní předpoklady

 • min. středoškolské vzdělání
 • dosažení 18 let věku
 • dobrý zdravotní stav
 • základní znalost z obsluhy osobního počítače

Forma výuky

 • obvykle v dopoledních hodinách dle rozvrhu hodin vyuky

Užitečné odkazy

NSK – Info o kurzu a zkoušce

ÚP – Proč rekvalifikace?

ÚP – Formulář k rekvalifikaci zdarma

Kód školení: R1
Typ kurzu: Rekvalifikační kurz
Rozsah: 120 h (120 h teorie)
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci
Kontakt: info@rekval.cz