Rekvalifikační kurz Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)

V rámci  kurzu Účetnictví a daňová evidence se zaměříme na typické znaky obou možností, jakým podnikatelé a firmy sledují stavy, toky a výsledky své podnikatelské činnosti. Volba mezi účetnictvím a daňovou evidencí není libovolná – řídi se výší obratu za minulý kalendářní rok.

Daňová evidence, která od roku 2004 nahrazuje tzv. jednoduché účetnictví nám slouží zejména ke zjištění správné výše základu daně z příjmů. Základ daně, hospodářský výsledek, pak určujeme jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Daňová evidence je upravena zákonem o dani z příjmu, zatímco účetnictví se řídí zákonem o účetnictví. Účetnictví nám umožňuje mnohem komplexnější pohled na firemní hospodaření. Základ daně v účetnictví zjišťujeme jako rozdíl mezi výnosy a náklady.

Obsah kurzu

 • Rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí
 • Pojmy z účetní terminologie, které se váží k účetním výkazům
 • Základní typy daní (daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí, atd.)
 • Formuláře pro daňová přiznání (DPH, daň z příjmu atd.)
 • Vedení daňové evidence v malých firmách a u živnostníků
 • Agenda při vedení daňové evidence fyzických osob
 • Práce s pokladnou, přijatými a vystavenými fakturami, knihami faktur, pokladní knihou, bankovními výpisy
 • Vedení evidence zásob, jízd, pohledávek a závazků a majetku
 • Účtování v účetním programu

Vstupní předpoklady

 • min. 18 let věku
 • ukončené střední vzdělání
 • základní znalost obsluhy PC

Forma výuky

obvykle v dopoledních hodinách dle rozvrhu hodin výuky

Užitečné odkazy

ÚP – Formulář k rekvalifikaci zdarma

Kód školení: R10
Typ kurzu: Rekvalifikační kurz
Rozsah: 170 h (170 h teorie)
Cena: na vyžádání
Výstup kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.