Rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví


Detaily události

Tato událost skončila 13 Květen 2021


Absolvent rekvalifikačního kurzu Mzdové účetnictví se umí orientovat v základních právních předpisech, které se vztahují ke mzdové problematice a evidenci zaměstnanců. Zná povinnosti zaměstnavatele a základní vazby mezi zaměstnavatelem a správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a úřadem práce.

Umí vést personální agendu zaměstnanců a z ní vyplývající agendu mzdové účetní, umí vypočítat mzdu zaměstnance a zpracovat ostatní náležitosti s tím spojené, jako jsou odvody na sociální zabezpečení, důchodové a nemocenské pojištění, umí zpracovat daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Obsah kurzu

 • Základní předpisy, zákony, nařízení, vyhlášky
 • Zákoník práce, průměrný výdělek
 • Pojistné na sociálním, nemocenském a zdravotním pojištění
 • Minimální mzda
 • Daň z příjmů, roční zúčtování daně
 • Srážky ze mzdy, OSŘ
 • Praktická aplikace
 • Cestovní náhrady
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Vstupní předpoklady

 • min. 18 let věku
 • ukončené střední vzdělání (maturita)

Forma výuky

2x týdně v dopoledních hodinách dle rozvrhu hodin výuky (obvykle Út, Čt), v případě nepříznivé epidemiologické situace bude výuka probíhat on-line formou

Užitečné odkazy

ÚP – Formulář k rekvalifikaci zdarma

Kód školení: R10
Typ kurzu: Rekvalifikační kurz
Rozsah: 80 h (80 h teorie)
Cena: 8 600 Kč (možnost 2 splátek)
Výstup kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci
Kontakt: info@rekval.cz

Registrace

Bookings are no longer available for this event.