Rekvalifikační kurz Daňová evidence

V rámci rekvalifikačního kurzu Daňová evidence se zaměříme na typické znaky obou možností, jakým podnikatelé a firmy sledují stavy, toky a výsledky své podnikatelské činnosti.


Detaily události


Volba mezi účetnictvím a daňovou evidencí není libovolná – řídi se výší obratu za minulý kalendářní rok. Daňová evidence, která od roku 2004 nahrazuje tzv. jednoduché účetnictví nám slouží zejména ke zjištění správné výše základu daně z příjmů. Základ daně, hospodářský výsledek, pak určujeme jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Daňová evidence je upravena zákonem o dani z příjmu, zatímco účetnictví se řídí zákonem o účetnictví.

Absolvent rekvalifikačního kurzu Daňová evidence bude znát zákony a předpisy související s daňovou evidencí, principy a metodiku zaúčtování do daňové evidence k DPH a vedení peněžního deníku. Umí také vystavovat faktury, zaúčtovat přijaté faktury, nákup drobného materiálu a zboží. Účastník rekvalifikačního kurzu bude schopný provést zápis do daňové evidence a sestavit daňové přiznání k DPH. Znalosti sahají i do problematiky zaúčtování mezd, leasingu, druhů daní, edení evidence zásob, jízd, pohledávek a závazků a majetku.  Daňový poradce ovládá závěrkové operace a inventarizaci majetku, kumulovanou činnost pro vedení daňové evidence v malých firmách a u živnostníků a umí pracovat s pokladnou.

Obsah kurzu

 • Základní předpisy, zákony, nařízení,vyhlášky
 • Způsoby vedení daňové evidence
 • Zákon o dani z příjmu
 • Sociální, důchodové a zdravotní pojištění ve vztahu k OSVČ
 • Daňové a nedaňové příjmy a výdaje
 • Zákon o dani z přidané hodnoty
 • Majetek
 • Leasing
 • Zákon o účetnictví
 • Daně
 • Praktická cvičení

Vstupní předpoklady

 • min. základní vzdělání

Forma výuky

obvykle v dopoledních hodinách dle rozvrhu hodin vyuky

Užitečné odkazy

ÚP – Proč rekvalifikace?

ÚP – Formulář k rekvalifikaci zdarma

Kód školení: R3
Typ kurzu: Rekvalifikační kurz
Rozsah: 40 h (40 h teorie)
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci
Kontakt: info@rekval.cz