Rekvalifikační kurz Daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)

V rámci rekvalifikačního kurzu Daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) se zaměříme na typické znaky obou možností, jakým podnikatelé a firmy sledují stavy, toky a výsledky své podnikatelské činnosti.


Detaily události


Volba mezi účetnictvím a daňovou evidencí není libovolná – řídi se výší obratu za minulý kalendářní rok. Daňová evidence, která od roku 2004 nahrazuje tzv. jednoduché účetnictví nám slouží zejména ke zjištění správné výše základu daně z příjmů. Základ daně, hospodářský výsledek, pak určujeme jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. Daňová evidence je upravena zákonem o dani z příjmu, zatímco účetnictví se řídí zákonem o účetnictví.

Absolvent rekvalifikačního kurzu Daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) bude znát zákony a předpisy související s daňovou evidencí, principy a metodiku zaúčtování do daňové evidence k DPH a vedení peněžního deníku. Umí také vystavovat faktury, zaúčtovat přijaté faktury, nákup drobného materiálu a zboží. Účastník rekvalifikačního kurzu bude schopný provést zápis do daňové evidence a sestavit daňové přiznání k DPH. Znalosti sahají i do problematiky zaúčtování mezd, leasingu, druhů daní, edení evidence zásob, jízd, pohledávek a závazků a majetku.  Daňový poradce ovládá závěrkové operace a inventarizaci majetku, kumulovanou činnost pro vedení daňové evidence v malých firmách a u živnostníků a umí pracovat s pokladnou. V kurzu si osvojí také PC program MRP Slušovice.

Obsah kurzu

  • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Daňová soustava v ČR
  • Daňová evidence
  • Praktické využití PC – účtování na účetním programu MRP Slušovice

Vstupní předpoklady

  • min. střední vzdělání
  • dosažení 18 let věku
  • dobrý zdravotní stav
  • základní znalost z obsluhy osobního počítače

Forma výuky

obvykle v dopoledních hodinách dle rozvrhu hodin vyuky

Užitečné odkazy

ÚP – Proč rekvalifikace?

ÚP – Formulář k rekvalifikaci zdarma

Kód školení: R4
Typ kurzu: Rekvalifikační kurz
Rozsah: 80 h (80 h teorie)
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci
Kontakt: info@rekval.cz