Rekvalifikační kurz Čtení a kreslení technické dokumentace (v rozsahu 80 hodin teoretické výuky)


Detaily události


Absolvent bude ovládat znalosti, potřebné pro 2D navrhování a konstruování průmyslových projektů s využitím aplikace CAD v efektivním zpracování 2D dokumentace a tisku s praktickými 3D návrhy digitálních prototypů. Je schopen samostatně zpracovat 3D digitální návrh a vytvořit či upravit technické dokumentace na počítači.

Účastník kurzu Čtení a kreslení technické dokumentace zná také zásady bezpečnosti práce a dovede poskytnout první pomoc.

Obsah kurzu

  • Seznámení s prostředím CAD systému
  • Vytváření objektů a jejich úprava (kreslení základních objektů, kótování, změny          a modifikace objektů)
  • Pokročilé techniky (pokročilá manipulace s objekty a daty, pokročilé nástroje –       DC, palety)
  • Externí reference (co a jak lze připojit do výkresu, práce na sdílených dokumentech, nastavení projektu)
  • Hladiny, tisk, tabulky
  • Seznámení s prostředím 3D CAD
  • Prvky a součásti (základní techniky vytváření modelu ve 3D)

Vstupní předpoklady

  • základní znalost práce na PC
  • min. věk 18 let

Forma výuky

  • obvykle v dopoledních hodinách dle rozvrhu hodin vyuky

Užitečné odkazy

ÚP – Formulář k rekvalifikaci zdarma

Kód školení: D8
Typ kurzu: Rekvalifikační kurz
Rozsah: 80 h (80 h teorie)
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.