Rekvalifikační kurz Čtení a kreslení technické dokumentace (v rozsahu 62 hodin teoretické výuky)


Absolvent bude ovládat znalosti, potřebné pro 2D navrhování a konstruování projektů s využitím aplikace CAD v efektivním zpracování 2D dokumentace a tisku s praktickými 2D návrh digitálních prototypů. je schopen samostatně zpracovat 2D digitální návrh a vytvořit či upravit technické dokumentace na počítači.

Účastník kurzu Čtení a kreslení technické dokumentace zná také zásady bezpečnosti práce a dovede poskytnout první pomoc.

Obsah kurzu

  • Seznámení s prostředím CAD systému
  • Vytváření objektů a jejich úprava (kreslení základních objektů, kótování, změny          a modifikace objektů)
  • Pokročilé techniky (pokročilá manipulace s objekty a daty, pokročilé nástroje –       DC, palety)
  • Externí reference (co a jak lze připojit do výkresu, práce na sdílených dokumentech, nastavení projektu)
  • Hladiny, tisk, tabulky

Vstupní předpoklady

  • základní znalost práce na PC
  • min. věk 18 let

Forma výuky

  • obvykle v dopoledních hodinách dle rozvrhu hodin vyuky

Užitečné odkazy

ÚP – Formulář k rekvalifikaci zdarma

Kód školení: D8
Typ kurzu: Rekvalifikační kurz
Rozsah: 50 h (50 h teorie)
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.