Rekvalifikační kurz Člen první pomoci


Detaily události


V rekvalifikačním kurzu Člen první pomoci připravíme absolventa pro výkon této profese. Člen první pomoci musí umět poskytnout základní rozšířenou předlékařskou první pomoc a základní úkony první pomoci z hlediska teorie i praktického provedení. Další nezbytností člena první pomoci je schopnot poskytnout první pomoc při zlomeninách, poraněních hrudníku, hlavy a břicha, popáleninách, bezvědomí či krvácení. Musí ovládat také polohování a třídění nemocných, ovládá resuscitaci, obvazové techniky. Člen první pomoci zná také základy stavby a funkce lidského těla, hygieny a epidemiologie a umí se zorientovat v akutních stavech a zvolit nejvhodnější postup k ošetření zraněného.

Člen první pomoci také bez problému zorganizovuje zásah při poskytování první pomoci, zajistí přivolání odborné pomoci a spolupracuje s přivolanou záchrannou službou s ohledem na specifika dané situace.

Obsah kurzu

  • Systém přednemocniční neodkladné péče v ČR
  • Bezpečnost při poskytování první pomoci
  • Hygiena a epidemiologie
  • Základy stavby a funkce lidského těla
  • První pomoc
  • Péče o nemocné do příjezdu záchranářů

Vstupní předpoklady

  • dosažení 18 let věku
  • ukončené střední vzdělání (výuční list)

Forma výuky

  • obvykle v dopoledních hodinách dle rozvrhu hodin vyuky

Užitečné odkazy

ÚP – Proč rekvalifikace?

ÚP – Formulář k rekvalifikaci zdarma

Kód školení: R14
Typ kurzu: Rekvalifikační kurz, Zdravotnictví
Rozsah: 80 h (50 h teorie + 30 h praxe)
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci
Kontakt: info@rekval.cz