QFD (Rozpracování funkcí kvality)

Metoda QFD patří do širšího kontextu plánování kvality (APQP). Její hlavní využití je především na úvod této činnosti, dá se ovšem využívat i v průběhu celého plánovacího procesu. QFD slouží k převodu požadavků zákazníka do požadavků na produkt, přičemž je snahou, aby byl názor zákazníka neustále brán na zřetel.


Detaily události


Kurz QFD vám pomůže osvojit si poznatky z tého oblasti.

Obsah kurzu

  • Úvod do problematiky, historie vzniku metody
  • Důvody proč aplikovat QFD, Dům kvality
  • Zjednodušený dům kvality
  • Případové studie – ukázky
  • Fiktivní projekt a týmová práce při projektu
  • Cvičení  ve vztahu k vlastnímu projektu, resp. řešení na konkrétním firemním problému

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Kvalita

Kód školení: K12
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz