Přístup a způsob jednání u klientů s agresivním chováním

Seminář poskytuje poznatky z oblasti výkonu veřejného opatrovnictví na obcích.


Detaily události


Kurz se zaměří na téma zvládání agresivních projevů u klientů. V teoretické části se budeme věnovat teoriím agresivního chování z psychologického a biologicého pohledu, jednotlivým projevům agrese a rozebírání faktorů, které agresivní chování ovlivňují. Seznámíme se duševními onemocněními, pro které je agresivní jednání typické: mentální retardace, demence, závislost na návykových látkách, psychotické poruchy, vybrané poruchy osobnosti. V praktické části se budeme věnovat nácviku jednání s agresivním jedincem. Součástí nácviku budou tzv. deeskalační techniky, a také reflexe a možnosti ovlivnění vlastních agresivních projevů při práci s klienty.

Obsah kurzu

  • Úvod do teorie agrese
  • Psychická onemocnění s agresivními projevy
  • Základní pravidla komunikace a deeskalační techniky
  • Komunikace s agresivním klientem

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Sociální oblast

Kód školení: S23
Typ kurzu: Akreditovaný kurz
Rozsah: 8 h
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz