Přístup a komunikace u klienta s depresí


Detaily události


Kurz se zaměří na téma deprese u klientů. V teoretické části se seznámíme s projevy deprese a její četností, příčinami jejího vzniku, dále s nemocemi, u kterých se deprese vyskytuje a možnostech léčby. Podrobněji se budeme se věnovat kvalitě depresivního prožitku a jeho vlivu na běžné fungování v souvislosti s přímou prací s klientem a možnostmi pomoci. Dále se budeme věnovat tématu sebevražednosti, která je nejzávažnějším projevem deprese. Probereme její definici, formy sebevražedného jednání, presuicidální syndrom a vývoj sebevražedných myšlenek a jednání. V praktické části se budeme zabývat nácvikem komunikace s depresivním jedincem. Důraz bude kladen na způsob navazování důvěrného vztahu, vyhodnocení závažnosti deprese a sebevražedných úvah, podrobné seznámení s možnostmi jednání a způsoby nabídnutí pomoci.

Obsah kurzu

  • Úvod do teorie o depresivní poruše
  • Základní pravidla komunikace s depresivním klientem
  • Úvod do teorie sebevražednosti
  • Komunikace se sebevražedným klientem

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Sociální oblast

Kód školení: S24
Typ kurzu: Akreditovaný kurz
Rozsah: 8 h
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení a účasti a programu s akreditací MPSV ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.
Kontakt: info@rekval.cz