Odborná způsobilost v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb.

Kurz je určen pro:
– pracovníky, kteří chtějí získat odbornou způsobilost dle vyhlášky 50/1978 Sb. (§4, §5, §6, §7, §8);
– pracovníky zabývající se obsluhou elektrických zařízení nebo prací na nich, řízením činnosti nebo projektováním el. zařízení, která montují nebo provozují.


Detaily události


Vstupní předpoklady a specifika kurzu se liší dle paragrafu, kterým se kurz řídí.

Obecně však je kurz Odborná způsobilost v elektrotechnice zaměřen na základní pojmy a vztahy v elektrotechnice, význam a rozdělení elektrotechnických materiálů a účinky napětí a proudů.
Účastník kurzu, budoucí pracovník v elektrotechnice, se naučí základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinky elektřiny na lidský organismus, pojem statická elektřina a umí se chránit před úrazem elektrickým proudem.

Účastník kurzu Odborná způsobilost v elektrotechnice bude umět obsluhovat elektrická zařízení a pracovat na nich. Účastník si také osvojí zásady bezpečnosti při činnostech na elektrických zařízeních, elektrotechnických provozoven. Bude umět zajistit elektrická zařízení při požáru, zátopách a jiných ohroženích, umí používat ochranné a pracovní předpisy. V neposlední řadě bude účastník kurzu znát základní elektrotechnické předpisy a ČSN.

Vstupní předpoklady:

  • §4 – min. základní vzdělání 
  • §5 – min. střední vzdělání, dále podmínky vyplývající z §5 vyhlášky 50/1978 Sb.
  • §6 – min. střední vzdělání, dále podmínky vyplývající z §6 vyhlášky 50/1978 Sb.
  • §7 – min. střední vzdělání, dále podmínky vyplývající z §7 vyhlášky 50/1978 Sb.
  • §8 – min. střední vzdělání, dále podmínky vyplývající z §8 vyhlášky 50/1978 Sb.
Kód školení: 032
Typ kurzu: Ostatní
Rozsah: dle typu zkoušky (§4, §5, §6, §7, §8)
Cena: dle typu zkoušky
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz