Nový občanský zákoník


Detaily události


Obsah kurzu

 • Charakteristika nového občanského zákoníku
 • Podrobný výklad obecné části nového občanského zákoníku
 • Zásady soukromého práva a pravidla jejich výkladu
 • Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (Do kdy musím své stávající dokumenty přizpůsobit nové právní úpravě a jak?)
 • Právní postavení fyzických osob – svéprávnost, zletilost, přirozená práva člověka včetně nových zásad dědického práva, příbuzenství a švagrovství
 • Právní postavení právnických osob – vznik, zánik, orgány, jednání za právnické osoby, účel, veřejná prospěšnost, veřejné rejstříky, korporace, fundace, ústav
 • Správa cizího majetku – druhy správy, svěřenecký fond
 • Zastoupení, prokura, opatrovnictví
 • Výklad právních pojmů spotřebitel, podnikatel, obchodní firma
 • Věci a jejich rozdělení
 • Právní skutečnosti – právní jednání a jejich forma, neplatnost, neúčinnost
 • Počítání času, promlčení a prekluze
 • Diskuse, konzultace problémů praxe dle dotazů a potřeb účastníků

Vstupní předpoklady

 • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Právo

Kód školení: P01
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.