Lidská důstojnost a etika v sociální práci – workshop


Detaily události


Absolvent workshopu Lidská důstojnost a etika v sociální práci bude seznámen s úlohou etických kodexů v praxi. Osvojí si vybrané modely etického a lidsko-právního uvažování v profesní praxi. Součástí workshopu Lidská důstojnost a etika v sociální práci je pomoc vyřešit posluchačům eticky problematické situace.

Obsah kurzu

  • Psychologie vývoje mravního základu člověka pro práci s klientem
  • Modely etického uvažování v sociální práci
  • Hodnoty sociální práce ve vztahu k osobě pracovníka a jeho zájmům
  • Etické kodexy a standardy kvality a jejich eticky správné užití v praxi
  • Etické a lidsko-právní přístupy jako východiska pro dobrou praxi sociální práci

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Sociální oblast

Kód školení: S19
Typ kurzu: Akreditovaný kurz
Rozsah: 6 h
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení a účasti a programu s akreditací MPSV ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.
Kontakt: info@rekval.cz