Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách umožňuje získat odbornou způsobilost dle §116, odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách a vyhl. č. 505/2006 Sb.


Detaily události


Absolvent kurzu Pracovník v sociálních službách bude připravený na poskytování komplexní obslužné péče osobě se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění. Účastník kurzu se také naučí metodické postupy poskytování služeb a bude umět poskytnout klientům podporu anebo péči při zajištění sebeobsluhy.

Obsah kurzu

 • Úvod do kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, alternativní způsoby komunikace
 • Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
 • Základy ochrany zdraví (1. pomoc)
 • Etika výkonu činností pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • Základy prevence vzniku závislosti na sociální službě
 • Sociálně právní minimum
 • Metody sociální práce
 • Základy péče o nemocné a hygieny, psychosociální aspekty
 • Aktivizační techniky
 • Prevence týrání a zneužívání osob
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Odborná praxe
 • Krizová intervence
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Restriktivní opatření

Vstupní předpoklady

 • základní vzdělávání
 • min. 18 let věku
 • zdravotní způsobilost

Forma výuky

 • 3x v týdnu od 8:00-13:45
 • ve volných dnech účastníci absolvují praktickou část výuky

Užitečné odkazy

ÚP – Proč rekvalifikace?

ÚP – Formulář k rekvalifikaci zdarma

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Sociální oblast

Kód školení: S17
Typ kurzu: Akreditovaný kurz
Rozsah: 150 h (120 h teorie + 30 h praxe)
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o rekvalifikaci
Kontakt: info@rekval.cz