Komunikační strategie


Každý z nás stojí o to mít nějakou pověst, image. Platí to nejen u jednotlivců, ale také u malých, středních i velkých firem. Komunikační strategie nám žádanou image pomůže vybudovat. Jak? Image ovlivňujeme totiž zejména tím, co děláme a jakým stylem komunikujeme navenek. Je tedy důležité stanovit si to, jakou pověst chceme získat, a to prostřednictvím měřitelných cílů. Komunikační strategie musí obsahovat také to, s kým chceme komunikovat, co chceme sdělovat a dělat a kdy.

Obsah kurzu

 • identifikace běžných komunikačních problémů
 • rozvoj dovednosti kladení otázek a efektivní získávání potřebných informací
 • zlepšování sebeprezentace, verbální a neverbální projevy a jejich význam
 • rozvoj dovednosti aktivního a empatického naslouchání
 • komunikační bariéry a jejich zvládání
 • praktický nácvik asertivních technik
 • jak si stát za svým a dát své pocity najevo
 • rozvoj schopnosti zvládat složité situace a zabránit manipulaci
 • typologie komunikačních partnerů
 • obtížné momenty při jednání s druhými lidmi
 • styly řešení konfliktů

Vstupní předpoklady

 • žádné

Forma výuky

 • obvykle v dopoledních hodinách dle rozvrhu hodin vyuky

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Rozvoj managementu

 

Kód školení: M04
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.