Insolvence a zaměstnanec, srážky ze mzdy


Detaily události


Pokud jsou na vašeho zaměstnance nařízeny srážky ze mzdy v důsledku exekuce, začíná se to týkat i vás jako zaměstnavatele, potažmo firemní mzdové účetní, která se s danou situací musí účetně vypořádat. Po zahájení insolvenčního řízení musí být připravená a vědět, jak provádět srážky z příjmů zadluženého zaměstnance. Ten, kdo se už k této sitaci dostal ví. že to rozhodně není nic jednoduchého, protože zákon je dosti nejednoznačný.

Obsah kurzu

 • právní předpisy a pravidla pro provádění srážek ze mzdy
 • pojem čistá mzda – judikáty, stanovisko MFČR a vyjádření MSČR
 • příjmy, z nichž se srážky provádějí
 • srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 327 ZP, dohoda uzavřená podle § 551 OZ)
 • srážky přednostní a nepřednostní
 • pořadí srážek
 • nezabavitelné částky
 • jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu
 • postup při provádění a výpočtu srážek ze mzdy
 • příslušenství ke srážce
 • povinnosti plátce příjmu
 • souběh exekucí
 • sankce při porušení povinností
 • úroky z prodlení
 • povinnosti zaměstnavatelů vůči OSSZ při exekučních srážkách
 • exekuce a dočasná pracovní neschopnost
 • insolvenční zákon a osobní bankrot (postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance)
 • součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům
 • exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky dle § 312 OSŘ
 • součinnost právnické a fyzické osoby dle § 33 a 34 zákona č. 120/2001 Sb.
 • dotazy posluchačů, diskuse, příklady z praxe

Vstupní předpoklady

 • žádné

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Ekonomika a účetnictví

Kód školení: E10
Typ kurzu: Další
Rozsah: 8 h, dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.