Hodnotící pohovor


Detaily události


Poté je nutné stanovit postup hodnocení – jak vše bude probíhat, co je třeba mít přichystáno, kdo a kdy se hodnocení bude účastnit, za jakých pravidel bude hodnotící pohovor prováděn i jak využít výsledky. V kurzu se na všechny tyto oblasti zaměříme, a to společně s ukázkou několika metod, které se nejčastěji používají. Pokud nevíte, jak na hodnocení zaměstnanců, určitě náš kurz navštivte.

Obsah kurzu

  • cíle hodnocení a vazba na ostatní HR procesy
  • co hodnotíme a sledujeme – výkon, kompetence
  • jak nastavit hodnotící systém, vstupy do procesu – roční, kvartální plány, kompetenční modely apod.
  • metody hodnocení: motivačně hodnotící pohovor, management by  objectives, metoda klíčové události, Assessment Center /Development Center, 360o zpětná vazba, manažerský audit, mystery shopping, hodnocení potenciálu – diskuse, modelové situace
  • hodnocení prostřednictvím kompetencí – pojem kompetence, kompetenční modely a způsob jejich využití
  • zpětná vazba
  • pravidla hodnocení formou pohovoru, postup hodnocení, záznam informací, výstup a provázanost na další rozvoj hodnoceného

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Rozvoj managementu

Kód školení: M27
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.