Efektivní meetingy

Porady a meetingy jsou součástí pracovního života většiny organizací a firem. Mohou mít funkci informativní, kontrolní, řeší se na nich problémy, získávají nápady nebo posilují sociální vazby. Kolik záležitostí se na poradách vyřeší se odvíjí především od dobré přípravy a vedení celé porady. A to je někdy značný problém.


Detaily události


V praxi se setkáváme s tím, že se mnoho bodů nestihne vůbec projednat, nejsou přítomní klíčoví pracovníci, porada je delší nebo kratší než jsme potřebovali a výsledky ze setkání jsou neuspokojivé. V kurzu zjistíte, jak těmto problém předejít a naučíte se ověřené způsoby, jak porady chystat a realizovat, abyste mohli být spokojeni.

Obsah kurzu

  • porada jako nástroj řízení, typy porad, jejich účel a cíle, metody řízení odpovídající danému typu porad
  • příprava porady – definování cíle, časový harmonogram, zásady výběru účastníků
  • vedení porady – zásady efektivního vedení porad, časté chyby
  • follow-up porady – kontrola úkolů a zpětná vazba

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat

Kurzy na téma: Rozvoj managementu

 

Kód školení: M19
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz