Diagnostika osobnostního potenciálu – různé testové baterie, psychologické testování


Obsah kurzu

  • Psychologické testování (standardní diagnostický set: interpersonální charakteristiky a styl jednání, obecné osobnostní charakteristiky, manažerské předpoklady, rozumové schopnosti, osobní psychomotorické tempo, tempo a kvalita práce, výkonové předpoklady pro různorodou práci, kreativitu a odolnost v zátěži a stresu)
  • Posouzení osobnostního a výkonového potenciálu
  • Práce se sebereflexí – vyhodnocení životních situací, dosažených výsledků, silných a slabých stránek osobnosti i zaměstnance, vnitřních zdrojů a přenositelných schopností – využití pro budoucnost
  • Individuální motivace a její struktura
  • Analýza výkonového potenciálu vč. struktury inteligence a osobnostních dispozic pro zadanou práci
  • Psaná zpráva zadavateli a grafické zpracování výsledků
  • Ústní zpětná vazba diagnostikovaným účastníkům

Vstupní předpoklady

  • žádné

Mohlo by vás zajímat:

Kurzy na téma: Osobní rozvoj

Kód školení: O01
Typ kurzu: Další
Rozsah: dle potřeb klienta také v delším rozsahu
Cena: dohodou; dle počtu účastníků
Výstup kurzu: Osvědčení o absolvování
Kontakt: info@rekval.cz

Rezervace

Bookings are no longer available for this event.