Chůva pro děti v dětské skupině – zkouška z profesní kvalifikace


Detaily události

Tato událost skončila 01 Listopad 2022


Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině je vhodná          pro uchazeče, kteří mají kladný vztah k dětem a rádi by o ně pečovali ve svém profesním životě.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace opravňuje absolventy k práci chůvy          v dětské skupině, umožňuje jim založit vlastní dětskou skupinu a také splňuje požadavek na zdravotnického pracovníka pečujících osob v dětské skupině.

Zkoušeny budou tyto kompetence:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině

Vstupní předpoklady

 • min. 18 let věku
 • zdravotní způsobilost
 • výslovnost bez logopedických vad

Forma zkoušky

Zkouška z profesní kvalifikace probíhá PREZENČNĚ v Ostravě, skládá se                z písemné, praktické a ústní části.

Užitečné odkazy

NSK – Info o kurzu a zkoušce

Kód: PKZ1
Typ: Zkouška z profesní kvalifikace
Cena: Na dotaz
Rozsah: 3,5 – 5 hod
Výstup: Osvědčení o získání profesní kvalifikace
Kontakt: info@rekval.cz