Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky


Detaily události

Tato událost skončila 30 Září 2021


Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód:69-017-M)

Po absolvování kurzu a složení zkoušky získáte certifikát. Tato profesní kvalifikace je v současné době odbornou způsobilostí:

Pro získání živnostenského oprávnění k vázané živnosti Péče o děti do tří v denním režimu

Pro péči o děti v dětské skupině

Pro práci nepedagogického pracovníka v mateřské škole nebo lesní mateřské škole)

Pro péči o děti v mikrojeslích dle specifických podmínek ESF, programu OPZ, výzev č. 126 a č. 127, Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích a výzev č. 69 a 70, Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích.

 Podmínky:

 • Uchazečka/uchazeč musí být bez logopedické vady
 • Ukončené základní vzdělání
 • Dosažení 18 let věku
 • Zdravotní způsobilost

 Obsah kurzu:

Kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M.

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

 Profesní zkouška:

 Forma zkoušky je kombinací zkoušky písemné, ústní a praktické. Celková doba zkoušky bez časů na přestávky a přípravu trvá 3-4 hodiny, z toho písemná část 90 minut. Povinnou součástí zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence. Uplatňování metod a forem a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním zkoušky. Zadání bude upřesněno po přihlášení, resp. v pozvánce ke zkoušce.  Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky.

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. Získání profesní kvalifikace je také nutným předpokladem pro vydání živnostenského oprávnění Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost).

Tento kurz lze hradit i prostřednictvím ÚP ČR jako zvolenou rekvalifikaci.

Užitečné odkazy

NSK – Info o kurzu a zkoušce

ÚP – Formulář k zvolené rekvalifikaci

Kód školení: PK2
Typ kurzu: Rekvalifikační kurz
Rozsah: 160 h (80 h teorie + 80 h praxe)
Cena: Na dotaz
Výstup kurzu: Osvědčení o získání profesní kvalifikace, Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
Kontakt: info@rekval.cz

Registrace

Bookings are no longer available for this event.