Vrátit se na úvodní stránku Rekval na Facebooku Rekval na Twitteru Rekval na Google Plus Rekval na LinkedIn

Katalog kurzů

V katalogu kurzů naleznete širokou škálu různých typů kurzů, které máme v nabídce. Mnohé z nich nejsou momentálně otevřené, ale jsme připraveni je pro Vás kdykoliv zrealizovat. Aktuální nabídku otevřených či plánovaných kurzů naleznete v sekci Novinky nebo Harmonogram kurzů, které pro Vás pravidelně aktualizujeme.

Kurzy a další aktivity realizujeme většinou v Ostravě, ale pokud máte jiné požadavky, jsme ochotni jim vyjít vstříc.  

Legenda:

 • Akreditovaný kurz - kurz, který získal akreditaci z MŠMT, MPSV ČR či MV ČR
 • Neakreditovaný kurz - kurz, který není akreditován ministerstvem ČR
 • Základní kurz - kurz nutný pro výkon určité dělnické profese (kvalifikace)
 • Periodický kurz - kurz  nutný pro udržení (obnovení) dělnické kvalifikace
 • Rekvalifikační kurz - kurz, který směřuje k získání nové kvalifikace 
Barevně zvýrazněné kurzy mají aktuálně vypsané termíny.

 

Filtr kurzů

Sociální oblast

Kód kurzu Název kurzu Časový rozsah
S01 Základy komunikace a péče o klienty s Alzheimerovou demencí 8h
S02 Budování týmů a interpersonální vztahy na pracovišti 8h
S03 Využití arteterapie v práci sociálního pracovníka 8h
S04 Smrt, umírání a péče o umírající jako součást výkonu pomáhající profese 8h
S05 Prevence a řešení konfliktů 7h
S06 Individuální plánování v praxi sociálního pracovníka 8h
S07 Psychohygiena a fenomén syndromu vyhoření 6h
S08 Individuální plánování v práci sociálního pracovníka s nekomunikujícím 16h
S09 Úvod do péče o klienty na pracovišti se zvláštním režimem 8h
S10 Péče o klienta s demencí a její specifika 8h
S11 Trénink paměti a rozvoj kognitivních funkcí u seniorů 8h
S12 Sexualita v seniorském věku - úvod do problematiky 8h
S13 Novela Občanského zákoníku ve vztahu k sociálním službám 6h
S14 Úvod do Zákona o sociálních službách a ukotvení standardů kvality 8h
S15 Standardy kvality a jejich implementace 8h
S16 Hodnocení procesu poskytování sociální služby dle standardů kvality 8h
S17 Příprava na inspekci v sociálním zařízení 7h
S18 Sociální šetření v pobytovém zařízení sociální služby 8h
S19 Význam a využití aktivizačních technik v sociálních službách 16h
S20 Sociální služby poskytované člověku zbavenému způsobilosti k právním úkonům 16h
S21 Lidská důstojnost a etika v sociální práci – workshop 6h
S22 Work Life Balance – profesní a osobní život sociálního pracovníka a jejich vymezení 7h
S23 Následná péče o klienty po cévní mozkové příhodě 5h
S24 Péče o klienta v terminálním stadiu nemoci v domácím prostředí a její zvláštnosti 6h
S26 Výživa seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb a v domácí péči 7h
S27 Úvod do léčebné rehabilitace pro využití v sociálních službách I. 16h
S28 Úvod do léčebné rehabilitace pro využití v sociálních službách II. 16h
S29 Úvod do využití muzikoterapie v oblasti sociálních služeb 6h
S31 Základy komunikace s uživateli soc. služeb se specifickými potřebami (osoby se sluchovým postižením) 8h
S32 Komunikace podřízený - nadřízený a naopak - praktický nácvik 6h
S33 Jak pochválit a přijmout kritiku v praxi 6h
S34 Vedení pracovních porad v sociálních službách – teorie a praktické nácviky 6h
S35 Změny a jejich řízení v sociálních službách 8h
S36 Public relations a prezentační dovednosti v sociálních službách 12h
S37 Time management pro vedoucí pracovníky v sociálních službách 8h
S38 Vedení lidí a moderní styly řízení v sociálních službách 8h
S43 Výcvik pro pracovníky v sociálních službách v oblasti podpory lidem s duševním onemocněním 160h
S47 Prevence bolesti zad v sociálních službách 6h
S48 Smrt, umírání a péče o umírající 8h
S49 Sociální práce a zásady jednání s obětí 8h
S50 Komunikace s psychiatrickými klienty 8h
S51 Úvod do veřejného opatrovnictví 8h

REKVAL

 • Rekvalifikace
 • Edukace
 • Kvalita
 • Vzdělávání
 • Akreditace
 • Lidský potenciál

 
array(20) { ["id"]=> string(2) "49" ["name"]=> string(14) "Katalog kurzů" ["url"]=> string(13) "katalog-kurzu" ["url_whole"]=> string(14) "katalog-kurzu/" ["meta_keywords"]=> string(85) "katalog, kurzy, rekvalifikační, akreditovaný, základní, vzdělávání, nabídka" ["meta_description"]=> string(126) "Nabídka všech našich kurzů v Ostravě obsahuje rekvalifikační, dělnické kurzy i ty zaměřené na měkké dovednosti. " ["alt_description"]=> NULL ["description"]=> string(2318) "

V katalogu kurzů naleznete širokou škálu různých typů kurzů, které máme v nabídce. Mnohé z nich nejsou momentálně otevřené, ale jsme připraveni je pro Vás kdykoliv zrealizovat. Aktuální nabídku otevřených či plánovaných kurzů naleznete v sekci Novinky nebo Harmonogram kurzů, které pro Vás pravidelně aktualizujeme.

Kurzy a další aktivity realizujeme většinou v Ostravě, ale pokud máte jiné požadavky, jsme ochotni jim vyjít vstříc.  

Legenda:

Barevně zvýrazněné kurzy mají aktuálně vypsané termíny.

 

" ["visible"]=> string(1) "1" ["root"]=> string(1) "0" ["parent"]=> array(0) { } ["subcategories"]=> array(0) { } ["galleries"]=> array(0) { } ["image_url"]=> string(0) "" ["items_per_page"]=> string(2) "12" ["template"]=> string(8) "category" ["redirect"]=> string(0) "" ["new_window"]=> string(1) "1" ["auth"]=> string(1) "0" ["other"]=> bool(false) }